Nota Legal


La informació que es publica en aquesta Web te caràcter merament informatiu. L’accés a www.lenceriacarmen.es de qualsevol usuari d’Internet es troba condicionada a la prèvia lectura i acceptació per part de l’Usuari dels termes, condicións, comunicacións, advertències i demés avisos legals continguts en el present document. Tota persona que accedeixi o utilitzi aquesta Web tindrà la consideració d’Usuari, el que implica l’acceptació de forma expressa, plena i sense reserves de les presents condicions generals i de qualsevol altre condició particular en el seu cas.

www.lenceriacarmen.es és una Web d’accés lliure i gratuït pels Usuaris d’Internet, i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre.
L’Usuari s’obliga a utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d’ella amb fins o efectes lícits comprometent-se a no malmetre, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, ni impedir un normal gaudi del Web per altres usuaris.
L’Usuari garantitza que les activitats que desenvolupin en cap cas resultaran ofensives pel bon nom i imatge de Llenceria Carmen, per altres usuaris de la Web o tercers.

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts de la Web www.lenceriacarmen.es, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, animacions o qualsevol altre element del seu disseny o estructura son propietat exclusiva de Llenceria Carmen. Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o magatzament total o parcial, ha de realitzar-se amb el previ consentiment dels responsables de l’empresa.
Els Usuaris hauran d’abstenir-se d’obtenir, inclòs d’intentar obtenir, els continguts fent servir medis o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició per aquest efecte o s’hagin indicat per aquest efecte en les pàgines Web on es troben els mateixos.
En cap cas, l’accés a l’esmentat lloc Web implica cap tipus de renuncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola e internacional sobre propietat intel·lectual e industrial.
La reproducció (excepte la descarrega temporal des de el lloc Web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidores Proxy), la copia, l’us, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones copies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest Web que no hagin estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.
L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i demes dades identificatives dels drets de Llenceria Carmen, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin ser inclosos en els continguts. Així mateix l’usuari s’abstindrà de fer servir els continguts i, en concret, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol forma l’esmentada informació.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
L’accés a alguns dels serveis que  Llenceria Carmen ofereix a través d’aquesta pàgina Web, implica la complimentació de formularis de sol·licitud i el suministrament per part dels Usuaris d’algunes dades de caràcter personal.
Llenceria Carmen garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels Usuaris de la Web, i així, de conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en Llenceria Carmen, i al tractament automatizat dels mateixos, per les finalitats d’enviament de comunicacions i accións recollides com fins de Llenceria Carmen.
Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se a:

 

Llenceria Carmen
Carrer Industria, Nº 312
C.P.: 08026 Barcelona
info@lenceriacarmen.es
Telèfon: 93 435 59 54

Qualsevol cessió a tercers de les dades personal dels usuaris d’aquest portal, serà comunicada degudament als afectats especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb la que seran tractades les dades que es cedeixen.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I ELS SEUS SERVEIS.

El contingut de la Web www.lenceriacarmen.es es de caràcter general i te una finalitat i efectes exclusivament informatius de serveis i activitats desenvolupades.

Llenceria Carmen, es reserva la facultat d’afectar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Llenceria Carmen, no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc Web, en el seu contingut, ni que es trobi actualitzat, tot i que desenvoluparà tots els esforços per evitar-los o actualitzar-los.

ENLACES

En el suposat cas de que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Llenceria Carmen, aquesta organització manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs ni es responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquesta web pogués contenir s’oferiran, únicament, a mode de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts.

En tot cas,  Llenceria Carmen s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats por aquests davant de qualsevol reclamació de qualsevol natura i demandes que poguessin ser interposades en relació amb els mateixos i es reserva sobre els enllaços, el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o evitar l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.